تبلیغات
گلبرگ - بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای كشورهای اسلامی
 
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : علی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره عشق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
گلبرگ
۱۳۹۱/۰۵/۲۹

در روز عید سعید فطر

بسماللّهالرّحمنالرّحیم

تبریك عرض میكنم این عید بزرگ را به همهى شما حضار محترم و میهمانان عزیز و سفراى كشورهاى اسلامى و به همهى ملت بزرگ و مؤمن ایران و به سراسر امت اسلامى در همهى كشورهاى مسلمان و در همهى جهان.

مهم این است كه قدر این موقعیتها را بدانیم. خداوند متعال عید سعید فطر را براى امت اسلام و براى پیامبر عظیمالشأن مایهى عزت و ذخر و شرف و كرامت قرار داد؛ «و لمحمّد صلّى اللّه علیه و ءاله ذخرا و شرفا و كرامة و مزیدا»؛(1) مایهى ازدیاد عزت و شرف امت اسلامى و پیامبر عظیمالشأن است. این بسته به این است كه ما مسلمانها، با این موقعیتها و با این مناسبتها چگونه رفتار كنیم. ملتهاى مسلمان میتوانند ماه رمضان را و عید فطر را وسیلهاى قرار بدهند براى عزت؛ نردبانى قرار بدهند به سمت علوّ معنوى و مادى و عزت دنیا و آخرت. باید بیدار باشیم، باید از این موقعیتها استفاده كنیم...ملتهاى مسلمان در طول دهها سال تحت سلطه و ستم مستكبران عالم قرار داشتند. جنگهاى بینالمللى كه بین قدرتهاى مستكبر عالم واقع شد، از اروپا شروع شد؛ استعمارگران عالم به جان هم افتادند، اما ملتهاى مسلمان را، ملتهاى این منطقه را درگیر تبعات و مشكلات این جنگها قرار دادند. دنبالهى همین جنگها بود كه زائدهى خطرناكِ مهلكِ صهیونیستى در منطقهى حساس ما، میان كشورهاى اسلامى و در قلب دنیاى اسلام به وجود آمد. به دنبال همین جنگها بود كه بناى غلط و هندسهى معیوب سازمان ملل و شوراى امنیت و دولتهاى داراى حق وتو شكل گرفت. یعنى همان دستها و سرپنجههاى خونینى كه آن جنگهاى مهلك را به راه انداختند، به دنبال آن خواستند اختیار دنیا را به دست بگیرند و این منطقهى حساس و مهم و سرشار از نعمت و مركز اتحاد بالقوهى دنیاى اسلام را تحت سیطرهى خود درآورند؛ و همین كار را كردند. ما غافل بودیم؛ ملتهاى مسلمان در خواب بودند؛ به آنها هجوم آورده شد؛ سرنوشت آنها با مشكلات پیچیده و عظیمى كه هنوز درگیر آن مشكلاتند، در آمیخته شد. ما غفلت كردیم. سران كشورهاى اسلامى در یك روزگارى غفلت كردند و فریب بازى قدرتها را خوردند.

امروز احساس میشود، دیده میشود كه این پردهى غفلت از روى ذهنهاى كشورهاى منطقه و ملتهاى مسلمان دارد برچیده میشود؛ این را باید مغتنم شمرد. منطقهى حساس ما، شمال آفریقا و منطقهى غرب آسیا - كه اروپائىها به میل خودشان اسم «خاورمیانه» را روى آن گذاشتند و مركز حساسِ قلب دنیاست - امروز به بركت بیدارى اسلامى، در حال تعیین سرنوشت آیندهى این منطقه است. این موقعیت را باید بشناسیم، آن را قدر بدانیم؛ نگذاریم این موقعیت مهم و حساس از دست برود. مسئلهى قدس شریف و فلسطین مظلوم در متن این قضایا قرار دارد و در قلب حوادث خاورمیانه است.

منطقهى حساس ما، بسیارى از مسائل و مشكلاتش به خاطر وجود این غدهى سرطانىِ صهیونیستى است، كه دستهاى آلوده به خون قدرتهاى بزرگ، با همهى توان میخواهند آن را حفظ كنند. آمریكائىها صریح میگویند، دیگر قدرتهاى مسلط دنیا هم به طور صریح ابراز میكنند كه سرنوشت خودشان را وابسته كردهاند به سرنوشت رژیم صهیونیستى. این به ضرر آنهاست.

امروز مسئلهى فلسطین به بركت بیدارى اسلامى، بار دیگر به یك مسئلهى اصلى دنیاى اسلام تبدیل شده است؛ نباید بگذارید این برجستگى و این امتیاز از بین برود و زیر توطئهها و ترفندهاى دشمنان مسلمانها و دشمنان امت اسلامى پنهان بماند. مسئلهى فلسطین یك مسئلهى اصلى است. در طول زمان، ملتها دولتهاى خودشان را با موضعگیرى آنها در قضیهى فلسطین محك میزدند. البته فشار استبداد و استكبار و اختناق و زور نمیگذاشته است كه خواستهى ملتها آشكار شود. امسال در قضایاى روز قدس و راهپیمائى ملتهاى منطقه، به كورى چشم صهیونیستها، ملتها توانستند حرف دل خودشان را در این قضیه بزنند و انشاءاللّه روزبهروز بیشتر و گرمتر خواهد شد.

البته دشمن بیكار نمىنشیند و بیكار ننشسته است؛ توطئههاى دشمن پیچیدهتر شده است. مسئولان كشورهاى اسلامى، دولتهاى كشورهاى مسلمان، نخبگان - چه نخبگان سیاسى، چه نخبگان فرهنگى، چه روشنفكران، چه علماى دین - وظیفه دارند حقیقت را براى ملتها روشن كنند. امروز باز وسیلهى قدیمىاى را كه همیشه در دست قدرتهاى مستكبر و مستبد به عنوان یك ابزارى براى غلبهى بر ملتها بوده، به كار انداختهاند و آن، مسئلهى اختلاف است؛ اختلاف بین سران كشورها، بین دولتها، بین ملتها، با بهانههاى گوناگون. نقشهى همیشگى و ماندگار استكبار این است كه اختلاف بیندازد؛ یا قومیتها و ناسیونالیسمگرىها را در میان ملتها زنده كند؛ اختلافاتى را كه به طور طبیعى در زبانها، در نژادها، در رنگ پوستها، در مذهبها وجود دارد، عمده كند. كار استكبار این است؛ همیشه همین كار را كرده است. از قدیم گفتند: «تفرقه بینداز و حكومت كن». امروز همین نقشه را دارند دنبال میكنند. ما باید به خود بیائیم، ما باید حواس خودمان را جمع كنیم؛ هم دولتها، هم ملتها.

برخلاف واقع، آن چیزى را كه خطر اصلى و تهدید اصلى براى این منطقه، بلكه براى بشریت است - یعنى صهیونیسم - پنهان میكنند. صهیونیسم خطرى براى كل بشریت است. امروز دولتهاى غربى هم دستخوش تصرفات صهیونیستها هستند؛ آنها هم دارند چوب این مراكز ثروت و قدرت را میخورند؛ ملتهاى منطقه هم كه معلوم است، چه كشیدند از دست صهیونیستها. این ترورها كار آنهاست، این اختلافات ملتها كار آنهاست، به وسیلهى ابزارهاى گوناگون آنهاست؛ باید بهوش باشیم. این خطر را كه خطر اصلى منطقه است، پنهان میكنند، مخفى میكنند و واقعیتسازى میكنند؛ بدروغ خطرهائى را كه وجود ندارد، عمده میكنند و بین مسلمانها اختلاف مىاندازند. باید حواسمان جمع باشد. عرب و عجم، شیعه و سنى، مذاهب مختلف، رنگ پوستها نباید بین ما اختلاف ایجاد كند؛ «و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا». این شعبه شعبه شدن، این قبیله قبیله شدن، این نژاد نژاد شدن، مایهى اختلاف نیست؛ «انّ اكرمكم عنداللّه اتقیكم».(2) محور، چیز دیگر است؛ معیار، چیز دیگر است. مسابقه بیفتد میان ملتهاى مسلمان در عمل به اسلام، در ایجاد برادرى، در تلاش براى ملتها، در سرپیچى كردن از ارادهى قدرتهاى بزرگ و در رأس آنها آمریكا. ملتهاى مسلمان باید ببینند هر جا كه سیاست آمریكائى و سیاست صهیونیستى دارد ایجاد اختلاف میكند، بدانند كه این اختلاف مضر است؛ فریب نخورند.

قضایاى منطقهى ما قضایاى مهمى است؛ ملتها بیدار شدند. چند كشور مسلمان، چند ملت مسلمان توانستند بر اثر این بیدارى، بر وضعیتى كه مورد علاقهى استكبار بود، فائق بیایند. ملتها دهها سال سرمایهگذارى و تلاش آمریكا را در مصر و در تونس و در برخى از مناطق دیگر باطل كردند، آتش زدند و از بین بردند. این، بیدارى است؛ این را باید حفظ كرد. باید معیار این باشد كه ببینیم دشمن آشكار اسلام و مسلمانها كجا قرار گرفته است، آنجا باطل است؛ نقطهى مقابل آن، نقطهى حق است؛ این معیار است؛ این معیار را باید در نظر بگیریم. و به نظر ما واضح‌ترین مصداق، همین مسئلهى اتحاد و اتفاق بین ملتهاست. آنها میخواهند بین ملتهاى مسلمان اختلاف بیندازند؛ ما باید بدانیم كه این اختلاف باطل است؛ در آیات قرآن، این منهىّ است؛ تفرقه، اختلاف، گلاویز شدن با یكدیگر، میان ملتهاى مسلمان، سم مهلك است؛ از این باید اجتناب كنیم.

از خداى متعال كمك بخواهیم. این فرصت ماه رمضان فرصت بسیار مهمى بود كه انشاءاللّه ملتهاى مسلمان از آن استفاده كرده باشند. فرصت عید فطر، فرصت بزرگى است. فرصتها از دست میروند - «تمرّ مرّ السّحاب»(3) - بایستى از آنها لحظهاى استفاده كرد.

پروردگارا ! ملتهاى مسلمان را بر استفادهى از فرصتهائى كه در اختیار آنها قرار میدهى، موفق بفرما. پروردگارا ! یكپارچگى و وحدت امت اسلامى را بر این ملت مظلوم ارزانى بدار. ما را در این راه، موفق به اداى وظیفهمان بفرما.

والسّلام علیكم و رحمةاللّه و بركاته
 
1) مفاتیحالجنان، ذكر قنوت نماز عید فطر
2) حجرات: 13
3) نهجالبلاغه، حكمت 21نوع مطلب :
برچسب ها : مسئولان نظام و سفرای كشورهای اسلامی،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 2 شهریور 1391 :: نویسنده : علی
نظرات ()
دوشنبه 27 شهریور 1396 05:00 ق.ظ
When some one searches for his vital thing, thus he/she needs to be available that in detail, so that thing is maintained over here.
سه شنبه 24 مرداد 1396 01:44 ب.ظ
Today, I went to the beachfront with my children. I found
a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
دوشنبه 28 فروردین 1396 06:39 ب.ظ
This is my first time visit at here and i
am truly pleassant to read all at one place.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 01:00 ق.ظ
Very descriptive blog, I liked that a lot. Will there be a part 2?
شنبه 12 فروردین 1396 12:29 ب.ظ
I know this web site provides quality dependent content and other information, is
there any other web site which gives such data in quality?
پنجشنبه 2 شهریور 1391 09:24 ب.ظ
آیفون 4 رایگان میخوای؟

سلام ...
تا حالا جایی دیدی که وسایل الکترونیکی از قبیل آیفون 4 ، تلوزیون ، آیپد و یا ... رو رایگان بدن ؟

خب اگه ندیدی یه سری به سایت من بزن . آموزش کامل دریافت هر یک از این وسایلو گذاشتم .

اینو بدون که همه اینها کاملا رایگان هستند ، حتی یه ریال هم لازم نیست خرج کنی .

شاید اولش مثل خودم باور نکنی که طبیعیه ولی وقتی نتیجه داد میفهمی که واقعیه و افسوس میخوری چرا زود تر اقدام نکردی .

به هر حال وظیفه من بود بهت خبر بدم .

برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه کرده و همینطور آموزش بصورت کاملا تصویری را مشاهده کنید !!

http://worldarmy.mihanblog.com/post/751

راستی حاضر به تبادل لینک هم هستم .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر